728×90 – glava
728×90 – glava
Pri Sveti Ani seja občinskega sveta

Pri Sveti Ani seja občinskega sveta

posta-sveta-anaPrihodnji teden, v sredo se bodo na 7. redni seji sešli občinski svetniki v Občini Sveta Ana.

Najprej bodo pregledali varnostno situacijo na območju občine v lanskem letu in se v nadaljevanju seznanili s poročili komunalne inšpekcije mestnega inšpektorata, o delu medobčinskega inšpektorata in odvoza kosovnih odpadkov.

Na dnevnem redu bodo tudi sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta Občine Sveta Ana, zaključni račun proračuna za leto 2011 in sklepa o potrditvi dokumentov investicijske dokumentacije za nizkoenergetski objekt v Lokavcu in za investicijsko-vzdrževalna dela na objektu Osnovne šole Sveta Ana.

Svetniki bodo podajali še soglasje k ceni efektivne ure socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu, potrjevali pa bodo odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v poslovni coni Žice. V zaključnem delu seje bo občinski svet obravnaval odlok o občinskih priznanjih in se seznanil s pravilnikom o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom Občine Sveta Ana.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X