728×90 – glava
728×90 – glava
Projekt Energy Region v Dupleku

Projekt Energy Region v Dupleku

energy-regionObčina Duplek skupaj s podjetjem e-Zavod s Ptuja sodeluje v mednarodnem projektu Energy Region, v katerem poleg Slovenije sodelujejo še Poljska, Nemčija in Češka. V sklopu projekta bodo skušali prepoznati glavne potrebe potrošnika ter najti in prepoznati potencialne vire energije v regiji. Za potrebe projekta bodo v prihodnjem mesecu potekala anketiranja po gospodinjstvih na območju občine Duplek, pri čemer upajo na sodelovanje občank in občanov.

Projekt ENERGYREGION se osredotoča na raznolikost energetskih virov z znatnim povečanjem obnovljivih virov energije (OVE) in na učinkovit, trajnostni in varni razvoj energetike z varčevanjem energije in varovanjem okolja. Namen je doseči navedene izzive in cilje v izbranih regijah, ki jih zastopajo lokalne oblasti. Mednarodno sodelovanje bo omogočilo prenos znanja in izmenjavo najboljših praks in inovacij. To naj bi omogočilo ustvarjanje pogojev za hitro izvedbo zahtevanih ciljev, ki jih je sprejela EU.

Cilj tega projekta je izdelati raznolike sisteme oskrbe z energijo, z visoko udeležbo učinkovitih in okolju neškodljivih obnovljivih virov energije, za izbrane regije, vključno z načini za njihovo oblikovanje. To bo pripomoglo k zmanjšanju emisij CO2 za ustavitev svetovnih podnebnih sprememb. Njihovo realizacijo bodo omogočili raznovrstni energetski viri z znatnim povečanjem obnovljivih virov energije in učinkovitim varčevanjem z energijo, ter trajnostni in varni razvoj energetskega inženiringa z varovanjem okolja. Projekt se nanaša na odpravljanje ovir pri uveljavljanju glavnih obnovljivih virov energije: biomasa, veter, voda in sonce. Projekt bo analiziral obstoječe obnovljive vire energije, ki so okolju prijazni.

Države, ki so vključene v projekt, niso enako pripravljene na hiter razvoj obnovljive energije, kar se tiče osebja, identifikacije virov in poznavanja tehnologij in orodij. V primerjavi z Nemčijo je obnovljiva energija v Poljski, Češki in Sloveniji zelo slabo razvita. Proizvodnja obnovljive energije se bo v bližnji prihodnosti morala povečati, zaradi omejitve emisij CO2 in zelo visokih taks, s strani Evropske unije.

V omenjenih državah so različni obnovljivi viri energije,na primer Slovenija ne uporablja vetra za proizvodnjo električne energije. Razvoj raziskovalnih metod je nezadosten, na primer ocena vetrnega potenciala na vsakem območju. Nacionalne razvojne strategije niso dovolj razvite. Nerazvitost se nanaša tudi na manjšo porabo energije pri storitvah, proizvodnji in gradbeni industriji.

Glavni namen projekta je ugotoviti energetske potrebe potrošnika, vzpostaviti razvojne trende in možnosti za ustanovitev avtonomnih energijskih regij, prepoznati potenciale in možnosti obnovljivih virov energije (OVE).

Aktivnosti v posameznih državah, se osredotočajo na razpršen razvoj energetske industrije, v izbranih regijah:

  • Spodnja Šlezija (Poljska)
  • Hessen (Nemčija)
  • Moravska (Češka) in
  • Podravska regija (Slovenija).

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X