728×90 – glava
728×90 – glava
Slavnostni podpis pogodbe o oddaji Gradu Negova v upravljanje in uporabo

Slavnostni podpis pogodbe o oddaji Gradu Negova v upravljanje in uporabo

grad-negovaV petek, 13. julija 2012, so na Gradu Negova podpisali pogodbo o oddaji dela kulturnega spomenika Grad Negova v upravljanje in dela v uporabo med Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Občino Gornja Radgona in Zavodom za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.

Pogodbo so podpisali dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Anton Kampuš, župan Občine Gornja Radgona in mag. Norma Bale, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.

Republika Slovenija je lastnica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pa upravljavec kulturnega spomenika državnega pomena Grad Negova, ki obsega zemljišča in stavbe: Severovzhodni stražni stolp, Stari grad, Novi grad, Pristava, Stražni stolp ob vhodu in Severozahodni stražni stolp.
S podpisom pogodbe je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije, Zavodu za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona za čas 5 let v upravljanje predalo objekt Pristava in Stražni stolp ob vhodu ter dela poslovnih prostorov v pritličju in kleteh Novega gradu ter grajskega parka v uporabo. Vrednost osnovnih sredstev, ki so dana v upravljanje zavodu, je na dan 1. 1. 2012 znašala 309.961 evrov. Občina Gornja Radgona k pogodbi pristopa kot ustanoviteljica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.

Predmet oddaje v upravljanje so: Pristava s skupno neto tlorisno površino 344,05 m2 in Stražni
stolp ob vhodu s skupno neto tlorisno površino 52,00 m2.

Predmet oddaje v uporabo je notranje dvorišče med Pristavo in Novim gradom in 1028,54 m2 Novega gradu, del stavbe (v naravi poslovni prostori v pritličju v skupni tlorisni površini 434,64 m2 in kleti št. 1 in 2 Novega gradu s skupno neto tlorisno površino 593,90 m2), ministrstvu pa ostane v uporabi preostali del

Novega gradu v skupni površini 1036,36 m² (prvo nadstropje 562,32 m² in mansarda 474,04 m²).

Ministrstvo bo za preostali del kompleksa gradu Negova, torej celoten kompleks gradu Negova brez objekta Pristave in Stražnega stolpa ob vhodu, pripravilo besedilo javnega razpisa za zbiranje ponudb za oddajo v dolgoročni najem. Glavni namen predaje je oživitev kulturnega spomenika in razvoja regije s spodbujanjem vključevanja gradu v turistično ponudbo, z namenom še večje prepoznavnosti in razvojnih možnosti gradu in kraja Negova ter s tem Občine Gornja Radgona.

Del gradu je bil v letih 2006 in 2008 obnovljen. Poleg gradbenih del so bila izvedena tudi restavratorska dela. Skupna vrednost celotnega projekta znaša 6,18 mio EUR, od tega je Evropski sklad za regionalni razvoj sofinanciral približno 4,63 mio EUR, ostalo je zagotovilo Ministrstvo za kulturo.

Grajski kompleks Grad Negova je potrebno razumeti ne samo kot arhitekturno in turistično, ampak tudi kot poslovno celoto, ki sicer lahko združuje različne podjetniško oblikovane vsebine oživljanja gradu. Določanje poslovnih vsebin grajskega kompleksa je logično nadaljevanje restavratorske prenove in gradbene obnove ter stopnja, ki posledično vodi k turistično-poslovnemu oživljanju kraja in njegovega zaledja. Poslovne priložnosti so v prvi vrsti v obliki poslovnih srečanj, izobraževalni dejavnosti, prireditvah in organizaciji praznovanj ter porok. V sklopu grajskega kompleksa je urejen bogat zeliščni park, v

Pristavi pa je urejen Turistično-informacijski center. Obiskovalci lahko posedijo na grajskem dvorišču ob izbrani domači kulinariki in pijači. Pristavo bo Kultprotur namenil opravljanju redne turistične dejavnosti (vzpostavitev turistično-informacijskega centra, organizirano vodenje po gradu in okolici), kulturne dejavnosti (prireditve, koncerti, gledališke predstave, …) in izobraževalne dejavnosti (posveti, protokolarna srečanja, okrogle mize, seminarji, …).

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona je od ustanovitve leta 2007 izvajal t.i. predpromocijo gradu, in sicer je znaten del marketinških sredstev vlagal v obveščanje javnosti o obstoju gradu in zeliščnega parka ter izvajal dve veliki koprodukcijski kulturni prireditvi: Salon Traminec (Vina Steyer in Mediaspeed) in Festival ljubezni (KID Kibla).

Kultprotur si bo še naprej prizadeval za integracijo lokalne skupnosti v projekt revitalizacije kompleksa, saj bo v ta namen stražni stolp dal v brezplačno uporabo Turističnemu društvu Negova, prav tako bo koristil storitve podjetij in posameznikov iz najožjega okolja.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X