728×90 – glava
728×90 – glava
V Cerkvenjaku seja občinskega sveta

V Cerkvenjaku seja občinskega sveta

zmavcObčinski svet v Cerkvenjaku je danes, v sredo (17. aprila) zasedal na 16. redni seji. Župan Marjan Žmavc na na dnevni red uvrstil osem zadev, med katerimi je tudi zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2012. O tem je župan Žmavc povedal:

https://www.rsg.si/mp3/2013/novice/april/ZMAVC 1 (16-APRIL).mp3
Poleg zaključnega računa bodo svetniki obravnavali še odlok o subvencioniranju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini in sklep o določitvi cene storitve oskrbe s pitno vodo in višini omrežnine:

https://www.rsg.si/mp3/2013/novice/april/ZMAVC 2 (16-APRIL).mp3
In kakšne naj bi bile nove cene na področju vodoskrbe?

https://www.rsg.si/mp3/2013/novice/april/ZMAVC 3 (16-APRIL).mp3
Na dnevnem redu jutrišnje seje v Cerkvenjaku bosta tudi sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu, ki se ne bo spremenila,  in poročilo o delovanju  programa Svit v občini Cerkvenjak v letu 2012:

https://www.rsg.si/mp3/2013/novice/april/ZMAVC 4 (16-APRIL).mp3
Dodajmo, da bodo dnevni red seje v Cerkvenjaku dopolnili s sklepom o potrditvi novelacije investicijskega programa za projekt celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X