728×90 – glava
728×90 – glava
S seje občinskega sveta v Sv. Trojici

S seje občinskega sveta v Sv. Trojici

obcina-sveta-trojicaV četrtek so se na 21. redni seji zbrali občinski svetniki v Sveti Trojici. Župan Darko Fras je na dnevni red uvrstil devet zadev, med katerimi je tudi predstavitev podravsko-ptujsko-ormoške regionalne destinacijske organizacije. V nadaljevanju je občinski svet obravnaval odlok o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini, potrjeval pa je tudi elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine. Na dnevnem redu je bil tudi sklep o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v trojiškem vrtcu, svetniki pa so se seznanili še s poročili o delu nadzornega odbora in v zaključnem delu seje sprejemali sklep o spremembi letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leti 2013 in 2014.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X