728×90 – glava
728×90 – glava
Seja občinskega sveta v Sv. Juriju v Slovenskih goricah

Seja občinskega sveta v Sv. Juriju v Slovenskih goricah

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah grbV četrtek, 4. julija, se bodo na 17. redni seji sestali člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Na tokratni seji bodo v hitrem postopku obravnavali odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin ter razpravljali o pogojih za podelitev koncesije na tem področju. Hkrati bodo obravnavali še odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in podeljevanja koncesije tudi na tem področju. Na četrtkovi seji bodo sprejemali še sklep o oblikovanju Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice. Nato bodo prisluhnili še letnemu poročilu Mariborskega vodovoda za leto 2012 in se seznanili z letnim programom razvoja podeželja Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah za letošnje leto. Svetniki bodo podali še soglasje k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za prihodnje šolsko leto, sejo pa zaključili s pobudami in vprašanji članov občinskega sveta.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X