728×90 – glava
728×90 – glava
Občina Maribor pripravila načrt za proračun

Občina Maribor pripravila načrt za proračun

Kot je že znano, so včeraj predstavniki občin in Vlada RS sprejeli predlog, da povprečnino občinam iz 536 znižajo na 525 evrov na prebivalca, kar za MO Maribor pomeni približno 2 milijona evrov nižjih prilivov kot jih je imela leto prej. Tako je danes MO Maribor pripravila načrt za proračun. 

V času od umika izhodišč za pripravo proračuna je Mestna uprava Mestne občine Maribor intenzivno delala tako na stroškovni plati kot na področju dodatnih prilivov v proračun. Osnovni cilj je bil, da se proračun pripravi v višini prilivov zaključnega računa iz leta 2013, ki so znašali približno 95 milijonov evrov,” so v sporočilu za javnost zapisali iz MO Maribor.

V mesecu dni je vodstvu omenjene občine na prihodkovni strani, iz naslova nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, odprodaje nepremičnin, prihrankov, tudi parkirnih in javnih površin, uspelo najti približno 5 milijonov evrov dodatnih prihodkov.

Prihraniti želijo tudi z racionalizacijo stroškov mestne uprave 

V zadnjem mesecu dni je vodstvo MO Maribor intenzivno iskalo tudi notranje rezerve na stroškovni strani in pripravilo predloge za zmanjševanje stroškov delovanja mestne uprave. Področja, ki jih bo zajela racionalizacija stroškov delovanja mestne uprave so predvsem reorganizacija celotne mestne uprave z osnovnim ciljem učinkovitega delovanja, zmanjševanje materialnih stroškov dela mestne uprave, priprava predloga za optimizacijo, ki vključuje tudi združevanje nekaterih proračunskih porabnikov, katerih ustanovitelj je MO Maribor (zavodi, agencije, skladi…). Racionalizacija dela na področju materialnih stroškov dela mestne uprave že poteka in kaže prve učinke, medtem ko bo celovita reorganizacija, kot eden najpomembnejših projektov, ob racionalizacijah s takojšnjimi učinki zagotavljal predvsem dolgoročne.

Ukrepi za racionalizacijo stroškov na področju vzgoje in izobraževanja

V javnem sporočilu so zapisali tudi načrt reorganizacije na področju vzgoje in izobraževanja, kjer so največji strošek zavodov plače zaposlenih, v katere ni mogoče posegati, saj se o njih z reprezentativnimi sindikati pogaja država. Prihranki za občinski proračun so možni predvsem pri materialnih stroških. Vodstvo MO Maribor pripravlja predlog ukrepov za zmanjšanje materialnih stroškov za delovanje zavodov, prihranke pa bi namenili za financiranje dodatnih izobraževalnih vsebin, ki jih izvajajo zavodi in jih je do zdaj dodatno financirala MO Maribor iz proračuna.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X