728×90 – glava
728×90 – glava
Kaj predvideva predlog proračuna MO Maribor?

Kaj predvideva predlog proračuna MO Maribor?

Kot sporočajo iz MO Maribor, je vodstvo Mestne občine Maribor predstavilo predlog proračuna, ki je rezultat intenzivnega dela zadnjih treh mesecev, potem, ko so decembrska izhodišča proračuna pokazala dokaj zaskrbljujočo sliko.

Vodstvo MO Maribor je v tem času iskalo dodatne proračunske vire, kakor tudi vse možne racionalizacije stroškov tako v mestni upravi kot pri proračunskih porabnikih, ki pa niso smele posegati v vsebine dela porabnikov.

Predvideva okrog 95 milijonov evrov prihodkov

Predlog proračuna v letu 2015 tako predvideva okrog 95 milijonov evrov prihodkov, s čimer je primerljiv z realizacijo prihodkov v letu 2013, kljub temu, da je Vlada RS letos še znižala prihodke občin iz povprečnine. Občina je na račun tega znižanja izgubila 4.867.979  prihodkov.

Predlog proračuna še predvideva zadolževanje v višini 2,2 milijona evrov, ker pa bo občina v letu 2015 odplačala 3,1 milijona evrov starih kreditov, se bo skupna zadolženost občine znižala. Dodatni viri proračunskih prihodkov, v primerjavi z decembrskimi izhodišči, so predvsem učinkovitejše pobiranje nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, višji dobički javnih podjetij ter prodaja lokalov in zemljišč.

Župan Andrej Fištravec poudarja, da je predlog proračuna za leto 2015 socialno vzdržen, kar je bil eden glavnih ciljev dela mestne uprave v zadnjih treh mesecih: »Čeprav bodo prihodki s strani države nižji, kot so bili v preteklih letih, smo ohranili vse vitalne dejavnosti na področju družbenih dejavnosti ter z zmanjševanjem proračunskih sredstev pri porabnikih nismo posegali v vsebine.«

Zmanjšala se bodo tudi sredstva za delovanje mestnega sveta in za delovanje Kabineta župana

Predlog proračuna predvideva znižanje porabe sredstev za delovanje mestnega sveta za približno 179.000 EUR, in sicer deloma na račun dejstva, da v letu 2015 ni lokalnih volitev, deloma pa zaradi znižanja finančnih sredstev, predvidenih za financiranje svetniških skupin in političnih strank. Sredstva za delovanje Kabineta župana so v primerjavi z letom 2014 nižja za približno 104.000 EUR, v Sekretariatu za splošne zadeve pa za 174.000 EUR.

Povečanje sredstev predvideno tudi na Uradu za komunalo, promet in subvencioniranje 

Predlog proračuna predvideva povečanje sredstev na postavkah Službe za razvojne projekte in investicije za 1,6 milijona evrov. Večji del sredstev je namenjen izgradnji fiziatrije. Za približno milijon evrov se povečujejo tudi sredstva Urada za komunalo, promet in prostor ter sredstva za subvencioniranje gospodarskih dejavnosti za približno 500.000 EUR. Predlog proračuna namenja tudi 190.000 EUR za projekt izgradnje vrtca Pekre, ki bo izpeljan s pomočjo leasinga.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X