728×90 – glava
728×90 – glava
V Jurovskem Dolu še brez odločitve glede sofinanciranja kanalščine

V Jurovskem Dolu še brez odločitve glede sofinanciranja kanalščine

V mesecu aprilu je občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah prejela pobudo civilne iniciative iz naselja Jurovski Dol, da je cena kanalščine previsoka, z zahtevo po nižji ceni in ponovnem preračunu stroškov omrežnine, ter stroškov čiščenja in odvajanja odpadnih voda.

Zadnje seje občinskega sveta so se tako udeležili tudi predstavniki odbora civilne iniciative in drugi pobudniki. Milan Železnik, strokovnjak s področja podeljevanja koncesij na področju obveznih gospodarskih javnih služb je prisotnim predstavil zakonske obveznosti tako občine kot občanov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Poudaril je dejstvo, da so se gospodinjstva na podlagi zakona dolžna priključiti na kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo na območjih, kjer je le-to zgrajeno, omenil pa je tudi dolžnost postavitve malih čistilnih naprav na območju razpršene gradnje, in sicer do konca leta 2017. Ceno pa določa občina na podlagi vrednosti infrastrukture in dejanskih stroškov, ki nastajajo z uporabo.

Ustanovljeno novo delovno telo

Predstavil je tudi možnost subvencioniranja cene, a ob tem opozoril, da je potrebno določiti tudi vir subvencije, ki se mora zagotoviti iz sredstev občinskega proračuna. Po dolgi razpravi in nasprotujočih si mnenjih občinskih svetnikov in predstavnikov civilne iniciative je občinski svet ustanovil občasno delovno telo občinskega sveta, ki bo sestavljena iz predstavnikov občinskega sveta, predstavnikov civilne iniciative in občinske uprave.

Omenjeno delovno telo bo poskrbelo za točne primerjave sprejetih cen v ostalih občinah, določenih subvencijah in morebitnih priključninah na čistilno napravo. Dokončna odločitev glede pobude civilne iniciative bo tako najverjetneje znana na naslednji seji občinskega sveta.

Fotografija je simbolična. 

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X