728×90 – glava
10 miljonov evrov v Sladki Vrh!

10 miljonov evrov v Sladki Vrh!

V Palomi iz Sladkega Vrha so v letošnjem prvem polletju ustvarili 42,2 milijona evrov prihodkov. Nadejajo se pa tudi novih dolgoročnih posojil v vrednosti več kot 10 milijonov.

42,2 milijona prihodkov od prodaje

V družbi Paloma d. d. iz Sladkega Vrha so v prvem polletju ustvarili 42,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z lanskim letom približno 3 odstotke manj in na enakem nivoju kot v letu 2013. Kljub temu so zabeležili rast prodaje lastne blagovne znamke z višjo dodano vrednostjo na strateških trgih za 8,3 odstotka. Rezultat iz rednega poslovanja je znašal 0,7 milijona evrov, na katerega so v višini 1,1 milijona evrov vplivali povečani stroški nabave celuloze na račun rasti tečaja dolarja. S takojšnjimi ukrepi so v družbi uspeli omiliti učinke dviga stroškov nabave celuloze za 1,2 milijona evrov.

S posojili dodatna likvidna sredstva

Dosegli so pomemben dogovor z Novo KBM in Abanko o refinanciranju posojil z daljšim rokom zapadlosti v višini 7 milijonov evrov. S tem so uspeli sprostiti dodatna likvidna sredstva, ki jih bodo namenili za poplačila preostalih zapadlih obveznosti do dobaviteljev in za tekoče poslovanje. Z doseženim dogovorom s komercialnimi bankami in s postopkom dokapitalizacije, ki je v teku, tudi Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) namerava odobriti dolgoročna posojila v višini 4,5 milijona evrov, ki so sedaj predmet končne odobritve s strani EBRD. Če EBRD odobri posojilo, bodo dolgoročna sredstva namenili nadaljevanju prestrukturiranja družbe, izboljšanju energetske učinkovitosti in podprli bodo postopek dokapitalizacije Palome.

Paloma posluje stabilno

Predsednik uprave Tadej Gosak je ob tem povedal, da Paloma posluje stabilno in se pripravlja na nov razvojni cikel. Letos so tudi uvedli spremembe na področju prilagajanja proizvodnje potrebam trga, ki pa so le del poslovnega prestrukturiranja družbe. V letu 2015 intenzivno nadaljujejo s kadrovskim, organizacijskim, procesnim in produktnim prestrukturiranjem. S tem pripravljamo družbo za prihodnje investicije v nov razvojni zagon.

Za Sladki Vrh je Paloma izredno pomembna

Družba Paloma, v kateri ima danes delo 745 ljudi, je delniška družba s 140 letno tradicijo proizvodnje in trženja higienskih papirnih izdelkov v Evropi. Je pretežno izvozno naravnano podjetje, prisotno na več kot 30 tujih trgih. Na področju jugovzhodne Evrope se redno umešča med 15 najmočnejših blagovnih znamk v kategorijah široke potrošnje. Letno družba proizvede okrog 68.000 ton higienskih papirjev, ki jih predela v toaletni papir, brisače, robčke in serviete za uporabo v gospodinjstvih in za profesionalno uporabo v segmentu izven doma.
Podjetje vzdržuje visoke standarde kakovosti poslovanja in izdelkov ter je v svojem delovanju trajnostno in družbeno odgovorno naravnano. Za kraj in širšo okolico pa je seveda bistvenega pomena, da Paloma dobro posluje in delavci obdržijo svoja delovna mesta.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

X