728×90 – glava
728×90 – glava
Do več kot 266.000 nezakonitih evrov tudi preko pokojnih

Do več kot 266.000 nezakonitih evrov tudi preko pokojnih

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so v mesecu avgustu zaključili zbiranje obvestil o kaznivih dejanjih s področja gospodarske kriminalitete. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 4. odstavku 261. člena Kazenskega zakonika (KZ-1B) in sostorilstva ter pomoči pri tem kaznivem dejanju so na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, ki je usmerjalo predkazenski postopek, podali kazensko ovadbo zoper 17 fizičnih oseb .

Osumljeni so si v letih 2007 in 2008 na protipraven način izplačali prekomerna oz. neupravičena sredstva iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Ta sredstva so bila zagotovljena s strani Republike Slovenije in namenjena občanom, ki so v preteklosti sodelovali oz. vlagali v izgradnjo telefonskega omrežja na območju lokalne skupnosti, kjer so osumljeni izvrševali kazniva dejanja.
Kriminalisti so ugotovili, da so osumljeni izvrševali kazniva dejanja tudi na način, da so navajali lažne podatke upravičencev do teh sredstev, navajali pa so tudi nekatere že pokojne upravičence do denarnih sredstev, nato pa so si iz transakcijskih računov teh oseb s pomočjo pomočnikov in ostalih sostorilcev, denarna sredstva, tudi s pomočjo ponarejanja listin, protipravno prilastili. S takim načinom izvrševanja kaznivih dejanj so predvsem želeli prikriti neupravičeno pridobitev teh sredstev, saj so bila sredstva s strani Republike Slovenije zagotovljena namensko za povračilo vlaganj točno določenim osebam.
S temi dejanji so si osumljene osebe pridobile protipravno premoženjsko korist v znesku več kot 266.000 evrov.
Za kaznivo dejanje Zlorabe uradnega položaja ali pravic po 4. odstavku 261. člena (KZ-1B) je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let zapora, za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin po 2. odstavku 235. člena (KZ-1B) pa zaporna kazen do dveh let.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X