728×90 – glava
728×90 – glava
Seja občinskega sveta v Selnici ob Dravi

Seja občinskega sveta v Selnici ob Dravi

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi je na zadnji seji med drugim potrdil program opremljanja stavbnih zemljišč in Odlok o komunalnem prispevku občine. Na osnovi pobud in stališč zbora občanov, ki je bil v Hramu kulture Arnolda Tovornika teden dni pred sejo občinskega sveta, je bilo jasno, da je občane najbolj zanimala višina plačila komunalnega prispevka za kanalizacijo. Župan je prisluhnil ljudem in delno upošteval njihova stališča ter na sami seji predlagal amandmaja, s katerima so se na novo določili obračunski stroški v Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Selnica ob Dravi. Občinski svetniki so amandmaja soglasno potrdili in tako je višina komunalnega prispevka v selniški občini najnižja med občinami, vključenimi v skupni projekt Zgornja Drava, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave. Ob tem pa so svetniki v hitrem postopku sprejeli še Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve, ki jih bodo namenili sanaciji močno poškodovanih lokalnih cest in javnih poti zaradi neurij z obilnimi padavinami v letu 2014. Ministrstvo za okolje in prostor je v letošnjem letu pozvalo občine, naj predložijo projekte sanacij po lanskem neurju. V Selnici so prijavili dva projekta, za katera so dobili odobrena sredstva za sofinanciranje, vendar je osnovni pogoj za koriščenje teh sredstev dokazilo o aktiviranju proračunske rezerve.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X