728×90 – glava
728×90 – glava
Sedmerica občinskih svetnikov v Apačah o nestrinjanjih v občinskem svetu

Sedmerica občinskih svetnikov v Apačah o nestrinjanjih v občinskem svetu

Skupina sedmih svetnikov občine Apače je v ponedeljek, 12. oktobra sklicala novinarsko konferenco, z željo in namenom, da občanom pojasnijo in jih seznanijo z določenimi zadevami v zvezi z delovanjem občinskega sveta.

Prvo leto po lokalnih volitvah namreč v občinskem svetu prihaja do nekaterih nestrinjanj, tudi s strani župana Franca Pižmohta. Danijel Ščap je pojasnil, za kaj natančneje gre.

POSNETEK: DANIJEL ŠCAP

V nadaljevanju novinarske konference je Boris Edšidt predstavil nekaj pobud občinskih svetnikov, ki so bile označene za nasprotujoče županu in razvoju občine. Ena izmed prvih spornih zadev je bila koncesija za opravljanje odvozov komunalnih odpadkov – na razpisu je bil izbran najcenejši ponudnik,  Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer. Izvajalec je le tri mesece po začetku opravljanja storitev ugotovil, da ne more pokrivati vseh stroškov, zato je na občinski svet dal predlog dviga cen. Občinski svet se seveda s tem ni strinjal, poleg tega je koncesionar po pogodbi obvezan, da vsaj prvo leto po začetku opravljanja storitev ne dvigne cene. Občinski svet je dvig cen preprečil, ob tem pa je Edšidt poudaril, da namen ni bil zavirati tega elaborata v osnovi, ampak delati v dobro občanov in ohraniti ceno, ki je bila dogovorjena. Edšidt je v nadaljevanju še povedal, da se zavzemajo tudi za razvoj cestne infrastrukture v občini. Pojasnil je, da je občina uspela pridobiti sofinancerska sredstva za obnovo treh cest. Občinski svetniki so na lastno pobudo oblikovali svoj finančni načrt in vanj vnesli še 3 dodatne ceste. Ob odpiranju ponudb so ugotovili, da lahko v ta sofinancerska sredstva vključijo še te tri dodatne ceste, ob tem pa prihranijo še skoraj tretjino razpisanega oziroma zagotovljenega finančnega vložka v proračunu. S tem prihranjenim denarjem pa jim je potem v proračun uspelo uvrstiti še eno preplastitev ceste.

V nadaljevanju se je oglasila še občinska svetnica Eva Valner, ki je pojasnila problematiko glede Glasbene šole Gornja Radgona. Občina Apače namreč – kot občina soustanoviteljica tega javnega zavoda – ni plačevala svojega deleža za najemnino prostorov. Kasneje so morali plačati najemnino za 3 leta nazaj, ob tem pa je še nastal problem, ker so glasbeno šolo obnovili oziroma dogradili, občine soustanoviteljice so seveda morale plačati svoje deleže – občina Apače tega zneska ni plačala, glede tega pa je zdaj nastal spor, ker je obveznost občine Apače padla na ostale občine soustanoviteljice.

Milan Belec je pojasnil zadeve v zvezi s spremembo šolskih prevozov, kjer so ugotovili, da bi z reorganizacijo prav tako lahko privarčevali kar velik znesek v občinskem proračunu.

Franc Grobnik pa je povedal, da je kanal v Tratah, v katerega je bilo vloženih 116 tisoč evrov še vedno nefunkcionalen, ob tem pa poudaril, da je bil projekt občutno predrag, konec koncev pa je zdaj še neuporaben.  

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X