728×90 – glava
728×90 – glava
Uvajanje omrežnine za kanalizacijo in odpis dolgov

Uvajanje omrežnine za kanalizacijo in odpis dolgov

Mariborska mestna uprava je v četrtek dala mestnemu svetu ponovno v glasovanje odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki je med drugim podlaga za uvedbo zaračunavanja omrežnine za kanalizacijo.

S tako zbranim denarjem bodo po besedah župana Andreja Fištravca vzdrževali obstoječo in zgradili manjkajočo kanalizacijo. Mestni svet je sprejetje tega odloka, ki bi moral biti sprejet že lani, dvakrat zavrnil. Z njim se zakonodajo usklajuje z državnimi in evropskimi predpisi, med drugim pa zajema tudi urejanje padavinskih odpadnih voda z namenom varovanja javne kanalizacije in lažjega delovanja centralne čistilne naprave. Tako bo po novem treba plačevati za deževnico, ki se s streh hiš ali javnih površin zliva v kanalizacijsko omrežje. Poleg tega so mariborski mestni svetniki na  seji  potrjevali sklep, da bo občina odpisala za nekaj več kot 70.000 evrov dolga staršev za oskrbo otrok v vrtcih in prehrano v osnovnih šolah. Podžupanja Jelka Černivec je poudarila, da to v občinskem proračunu ne bo imelo nobenih posledic, saj gre za dolgove, ki so stari več kot dve leti in so bili zato vodeni kot neizterljivi.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X