728×90 – glava
728×90 – glava
V Sv. Juriju ob Ščavnici pripravljajo dvoletni proračun

V Sv. Juriju ob Ščavnici pripravljajo dvoletni proračun

Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je že konec meseca novembra sprejel osnutka proračuna za leti 2016 in 2017, oba sta bila tudi že v javni razpravi. Za investicije v letošnjem letu načrtujejo skoraj 2 milijona 300 tiso evrov, kar predstavlja 54,4 % odstotka vseh predvidenih odhodkov letos.

Glede na vrsto investicijskih izdatkov se največ sredstev planira za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, in sicer 1 milijon 960 tisoč, za nakup zemljišč in naravnih bogastev 115 tisoč, investicijsko vzdrževanje bo občino stalo 76 tisoč, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 115 tisoč evrov in za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev bodo v Sv. Juriju ob Ščavnici odšteli 12.500. Večje investicije so zagotovo na področju vodooskrbe Pomurja – sistem C, vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici, izgradnja širokopasovnih omrežij, investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode, nakup zemljišča, celostna ureditev učnih poti, okoljska ureditev Blaguškega jezera, investicijsko vzdrževanje cest, ureditev cest Kraljevci-Kočkih Vrh in Sovjak – Kamen. Leto 2017 bo investicijsko nekoliko skromnejše, vseeno pa prihodnje leto načrtujejo investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode, gradnjo vrtca Sveti Jurij ob Ščavnici, dograditev vodovoda, rekonstrukcijo ceste Dragotinci-Okoslavci in vzdrževanje nekaterih drugih cest. Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je proračunu za leto 2017 planiranih nekaj manj kot 1 milijn 519 tisoč evrov.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X