728×90 – glava
728×90 – glava
Lokalna hrana – izivi in priložnosti Podravja Samooskrbe

Lokalna hrana – izivi in priložnosti Podravja Samooskrbe

Nov Hram kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi je prizorišče številnih dogodkov, ne samo občinskih pač pa širše regije. V torek je tam potekala predstavitev zaključkov izvedenih aktivnosti v projektu Samooskrba Podravja v preteklem letu.

Veliko napora so sodelujoči vložili v zdravo prehrano otrok in lokalno pridelano hrano v javnih zavodih. Mestna Občina Maribor bo na ravni občine, v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo, Zavodom za šolstvo, Univerzo v Mariboru in kmetijskimi svetovalci, nadgradila komunikacijo med organizatorji prehrane v šolah in vrtcih ter lokalnimi pridelovalci. Na ta način bo narejen korak naprej v smeri zdravega prehranjevanja otrok, hkrati pa bo omogočen nadaljnji razvoj kmetijstva v Podravju. Tudi v programu razvoja podeželja je kar nekaj ukrepov namenjenih spodbujanju pridelave in predelave hrane, organizacijam pridelovalcev, spodbujanju ekološkega kmetovanja in promociji pridelovalcev hrane. Tukaj so tudi programi sofinanciranja v okviru Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, programa Leader ter projekti sodelovanja med LAS-i. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor kot glavni »spremljevalec in svetovalec« razvoja vsake posamezne kmetije, vidi v zasnovanem projektu »Samooskrba Podravja«, priložnost in obvezo po boljšem sodelovanju vseh akterjev v projektu, tudi kmetov. V okviru kmetijske svetovalne službe s svojim strokovnim delom skrbijo predvsem za dvig usposobljenosti in konkurenčnosti naših kmetij in sicer z izvajanjem številnih strokovnih izobraževanj, delavnic na kmetijah in osebnih svetovanj. Prisotni, ki so že samo-oskrbno naravnani so opozorili na težave, ki se pojavljajo pri javnih naročilih in vključevanju lokalnih ponudnikov. Ponudniki morajo zadostiti številnim zakonskim obvezam, težava pa je tudi togost našega sistema, sploh pri zagotavljanju lokalne hrane v naših šolah in vrtcih.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X