728×90 – glava
728×90 – glava
Seja občinskega sveta na Sveti Ani

Seja občinskega sveta na Sveti Ani

Občinski svet na Sveti Ani je na zadnji seji potrdil tudi drugi rebalans letošnjega občinskega proračuna.

Z omenjenim popravkom sta se prihodkovna in odhodkovna stran povišali za 58 tisoč evrov, kar se navezuje na kupnino za zemljišča, na katerih namerava občina zgraditi večstanovanjski objekt. Kot je znano, gre pri tej investiciji za javno-zasebno partnerstvo, razpis pa je oblikovan tako, da mora zainteresirani izvajalec odkupiti zemljišče, te kupnine pa do zdaj ni bilo v proračunu. Poleg tega so občinski svetniki sklenili, da se bo Občina Sveta Ana za izgradnjo kanalizacije zadolžila – gre za brezobrestni kredit od države, ki bi se lahko – če bodo občine uspešne s tožbo zoper državo – spremenil v nepovratna sredstva. Sicer pa so svetniki zavrnili pobudo svetnika Draga Weinhandla za razpis referenduma v zvezi s projektom odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Weinhandl je prepričan, da je projekt predrag, tehnično slab, kot pravi pa obstajajo tudi korupcijska tveganja. Občinski svet je na seji pobudo za referendum zavrnil in jo označil za neutemeljeno.

 

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X