728×90 – glava
728×90 – glava
V Slovenskih goricah pijemo zdravo pitno vodo

V Slovenskih goricah pijemo zdravo pitno vodo

Slovenci glede vodnih virov spadamo med najbogatejše evropske države. Povprečna letna količina padavin, ki napajajo površinske in podzemne vode, znaša približno 1500 milimetrov na kvadratni meter. Večinoma, kar v 97 odstotkih, pitno vodo dobimo iz podzemnih virov.

Kar zadeva kakovost voda, smo Slovenci v evropskem vrhu, saj večina rek izvira na ozemlju Slovenije in le približno 22 odstotkov vodotokov je daljših od 25 kilometrov. Žal pa posamezne odseke rek še vedno obremenjujejo prevelike količine industrijskih in komunalnih odplak in so zato znatno ali celo čezmerno onesnaženi. Onesnažene so tudi podzemne vode, ki so v Sloveniji glavni vir pitne vode. Podzemne vode so obremenjene predvsem z nitrati in pesticidi, lokalno pa tudi s kloriranimi organskimi topili, pojasnjujejo na Agenciji za okolje. Onesnaženje je najbolj izrazito v severovzhodnem delu Slovenije in v okolici Celja,« so ugotovili na Arso. Nas pa je zanimalo, kakšno vodo pijemo v Slovenskih goricah. Odgovarja Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda.

POSNETEK: DANILO BURNAČ

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X