728×90 – glava
728×90 – glava
Občinski svet v Selnici ob Dravi  deluje konstruktivno in potrdil vse točke dnevnega reda aprilske seje

Občinski svet v Selnici ob Dravi deluje konstruktivno in potrdil vse točke dnevnega reda aprilske seje

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi je na svoji aprilski seji soglasno sprejel Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2015.

V sprejetem zaključnem računu prihodki znašajo 4,6 milijonov in odhodki 6,3 milijonov. Svetniki so se za leto 2015 seznanili s trendi varnostnih pojavov na območju Selnice ob Dravi, letnim poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor in letnim poročilom Knjižnice Maribor. Svetniki so obravnavali in potrdili tudi Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016. S sprejemom elaborata je cena za uporabnike storitev ostala nespremenjena. Prav tako so svetniki sprejeli letni program turizma v Občini Selnica ob Dravi za letošnje leto, s katerim je opredeljeno sofinanciranje promocijskih aktivnosti programov turističnih društev in aktivov kmečkih žena, posamezni projekti s področja turizma in sodelovanje v projektu izgradnje Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi. Občinski svet je imenoval direktorja Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi in za petletno mandatno obdobje imenoval Mihaela Kranjčevića, ki je sedaj vršilec dolžnosti. Prav tako je dal pozitivno mnenje k imenovanju ga. Jožice Ozmec za ravnateljico OŠ Selnica ob Dravi. Na predlog komisije za podelitev priznanj za odlične dosežke na področju športa so svetniki potrdili naziv najboljši športnik 2015 za Marijana Šeška in naziv za najboljšo ekipo 2015 Žensko odbojkarsko ekipo Športnega društva Turbina. Komisija za priznanja in nagrade Občine Selnica ob Dravi pa je Občinskemu svetu predlagala nagrajence za podelitev spominskih plaket za leto 2015 in sicer Polonco Perkuš, Olgo Kajzer in Društvo kmetic Gradišče na Kozjaku, kar so svetniki soglasno potrdili.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X