728×90 – glava
728×90 – glava
Z zadnje seje občinskega sveta v Jurovskem Dolu

Z zadnje seje občinskega sveta v Jurovskem Dolu

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je pred dnevi zasedal na 12. redni seji.

Beno Matjašič, pomočnik komandirja Policijske postaje Lenart, je predstavil varnostno situacijo na območju občine za leto 2015 in kot zaskrbljujoče izpostavil dejstvo, da še zmeraj veliko voznikov povzroči prometno nesrečo pod vplivom alkohola (12% za območje Policijske postaje Lenart). Nato so svetniki v prvi obravnavi sprejeli Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart in potrdili predlagane spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ter o povračilih stroškov. S predlaganimi dopolnitvami in spremembami so občinski svetniki določili, da za opravljeno žalno sejo ne bodo prejeli sejnine, so pa nekoliko povišali višino sejnine in plačilo za izvedbo posameznih nadzorov, izvedenih s strani občinskega nadzornega odbora. Člani občinskega sveta so prav tako podali soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki jo na območju občine izvaja Center za socialno delo Lenart. Cena storitve se v primerjavi z lanskim letom sicer povečuje iz 14,93 EUR na 15,94 EUR, a cena za uporabnika ostaja nespremenjena in znaša 2,81 EUR.

 

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X