728×90 – glava
728×90 – glava
UREJANJE VODOVODNEGA, KANALIZACIJSKEGA IN CESTNEGA OMREŽJA V OBČINI RAČE-FRAM

UREJANJE VODOVODNEGA, KANALIZACIJSKEGA IN CESTNEGA OMREŽJA V OBČINI RAČE-FRAM

Zaradi dotrajanosti komunalnih vodov so v občini Rače – Fram ob rednih vzdrževalnih delih proračunska sredstva namenili tudi investicijam na vodovodnem, kanalizacijskem in cestnem omrežju.

V Framu so zamenjali del oskrbovalnega povezovalnega vodovoda na trasi Fram-Rače, kjer je bilo delo posebej zahtevno, saj je bilo potrebno izvesti nov podboj in vgraditi cev alkaten fi160 pod traso avtoceste v Framu. Na delu Mariborske ceste v Račah so prav tako zamenjali dotrajano vodovodno omrežje ter optimizirali potek trase vodovoda.

Javni razpis za obnovo petih odsekov občinskih lokalnih cest in javnih poti v letu 2016 je zaključen. Predvidevajo, da bo najugodnejši izvajalec sanacijo in preplastitev odsekov zaključil do septembra. Obnova petih odsekov občinskih cest bo obremenila občinski proračun za okoli 100.000 evrov. V zaključni fazi je tudi javni razpis za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja v Morju, ki bo z izvedbo črpališča za odpadne vode in tlačnega voda v dolžini 850 m omogočilo navezavo dela naselja Morje z obstoječimi kanali v Framu in posledično čiščenje odpadnih vod na čistilni napravi v Račah.

Ker se poraja ogromno vprašanj glede izvedbe hišnih priključkov na novo izvedene kolektorje za odpadne vode, so iz občine Rače – Fram sporočili, da bo priključevanje objektov na kanal Morje-Fram mogoče v jesenskih mesecih letošnjega leta.

 

Fotografija je simbolična

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X