728×90 – glava
728×90 – glava
V občini Rače-Fram nespremenjene cene vrtčevskega varstva

V občini Rače-Fram nespremenjene cene vrtčevskega varstva

V enotah vrtcev v Račah in Framu, ki delujeta v sklopu matičnih osnovnih šol, so minulo šolsko leto zaključili s skupno 16 oddelki predšolske vzgoje.

Skupno je bilo v enoto vrtca v Framu vključenih 137 otrok (od tega 127 iz občine Rače-Fram), v enoto vrtca v Račah pa 172 (od tega 154 iz domače občine), skupno torej 309 (od tega 281 iz občine Rače – Fram ter 28 iz drugih občin). 42 otrok je obiskovalo vrtce v drugih, sosednjih občinah. Občinski svet v Račah je na eni zadnjih sej potrdil predlog, da cene programov vrtcev zaenkrat ostajajo nespremenjene, in sicer za oddelke prvega starostnega obdobja znaša cena vrtčevskega varstva 400,58 evrov, za kombinirane oddelke 300,64 evrov in za oddelke drugega starostnega obdobja 280,80 evrov. Višino plačila oz. znižanega plačila staršev na podlagi oddane vloge določa pristojni center za socialno delo, v skladu z določili Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Višina plačila staršev je odvisna od dohodkov družine in posledično uvrstitve v ustrezni plačilni razred.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X