728×90 – glava
728×90 – glava
Osnutek državnega prostorskega načrta za železniško progo Maribor-Šentilj

Osnutek državnega prostorskega načrta za železniško progo Maribor-Šentilj

Ministrstvo za okolje in prostor se je lotilo priprave državnega prostorskega načrta zaradi umestitve železniške proge Maribor-Šentilj, vse do državne meje, ki je del pomembnega baltsko-jadranskega koridorja.

Potekala je javna razgrnitev projekta, pa tudi javne predstavitve in razprave. Gre za sicer težko pričakovani državni projekt, ki pa bo prebivalcem, predvsem tistim, ki živijo v neposredni bližini trase železnice in tistim, ki bodo morda izgubili svoja zemljišča ali domove, povzročila tudi kar nekaj nejevolje. Župan Venčeslav Senekovič je sicer zadovoljen s konstruktivnim odzivom lokalnega okolja, ki se zaveda pomembnosti posodobitve železniške proge. Naj samo opomnimo, da je naselje Pesnica nastalo prav z razvojem železnice in njeno izgradnjo med leti 1846 in 1849. Župan Venčeslav Senekovič:

POSNETEK: VENČESLAV SENEKOVIČ

V projektu je predvidena izgradnja drugega tira v dolžini 15,37km, obstoječi tir pa se nadgradi,zgradili predor Pekel in Štrihovec, dogradili predor v Šentilju in zgradili viadukt Pesnica, posodobila se bodo vsa postajališča, Na cestnem omrežju bodo zgradili en viadukt in nadvoz, rekonstruirali bodo dva podvoza in uredili nadomestni nadhod v Šentilju. V okviru omenjenih ureditev bodo odstranili nekaj stanovanjskih in pomožnih objektov, uredili bodo več objektov omrežij gospodarske javne infrastrukture, kot je odvodnjavanje, javna razsvetljava, telekomunikacijski vodi in elektroenergetska infrastruktura. Za izboljšanje kvalitete bivanja ob progi je načrtovana postavitev več protihrupnih ograj, visokih od 1,5 do 3m, v skupni dolžini 11 km in 585m, ki pa imajo tudi svojo slabo plat – fizično ločevanje ljudi na eni in drugi strani proge.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X