728×90 – glava
728×90 – glava
Na območju Občine Duplek gradnja manjkajočih kanalizacijskih omrežij

Na območju Občine Duplek gradnja manjkajočih kanalizacijskih omrežij

Občina Duplek pospešeno gradi manjkajoča kanalizacijska omrežja v delih naselij, kjer je možno izvesti priključitev na že zgrajeno primarno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje preko mostu v Zgornjem Dupleku na Centralni čistilni napravi Dogoše.

Tako so v oktobru pričeli z izgradnjo nove sekundarne kanalizacije v delih naselij v Zgornjem Dupleku, v območjih kjer še ni bilo javnega kanalizacijskega omrežja. V 1. fazi bodo v naselju Zapolutke zgradili gravitacijske kanale, dva črpališča, ter dva tlačna voda, oziroma vse skupaj 1755 metrov nove kanalizacije. Gradnja  sekundarne fekalne kanalizacije poteka trenutno v desnem voznem pasu občinske lokalne ceste Zg. Duplek – Malečnik, in sicer v smeri od severu proti jugu, od roba meje občine z Mestno Občino Maribor na severu, do priključka na jašek obstoječega kanala ob državni regionalni cesti Maribor-Vurberk-Ptuj v Zgornjem Dupleku. V nadaljevanju gradbenih del je predvidena na območju izgradnje sekundarne kanalizacije tudi izgradnja novega pločnika v dolžini skoraj 1000 metrov. V sedanji fazi gradnje kanalizacije bo omogočena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje vsem, ob glavni cesti živečim gospodinjstvom (približno 40. gospodinjstev), za vse ostale pa bo priključitev možna v nadaljnjih fazah gradnje sekundarnih kanalizacijskih krakov na tem območju, za kar imajo že pripravljeno gradbeno dokumentacijo.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X