728×90 – glava
728×90 – glava
Kaj predvideva predlog novega proračuna v Občini Ruše?

Kaj predvideva predlog novega proračuna v Občini Ruše?

Predvideni prihodki predloga proračuna Občine Ruše za leto 2017 znašajo 6,7 mio evrov, odhodki 6,8 mio evrov, dolgoročno zadolževanje pri javnih skladih 0,36 mio evrov.

V primerjavi z lanskim proračunom predstavlja predlog povečanje prihodkov za 0,4 % ter 4 % odhodkov ob enaki dolgoročni obremenjenosti oz. zadolženosti. Predlog proračuna predvideva investicije v kolesarsko pot od Bezene do Bistrice (del Dravske kolesarske poti), postavitev Centra urbanih športov, igrišče v Smolniku, večja investicijska vzdrževanja v glasbeni šoli – ureditev fasade, nogometnem stadionu, kulturnem domu. V proračunu so predvidena sredstva za zagotavljanje obstoječe visoke ravni socialnega standarda v Občini Ruše (pomoč na domu, sofinanciranje zavodskega varstva, sofinanciranje drugih programov v pomoč družini, družinski pomočnik, socialne pomoči, subvencioniranje stanarin, letovanje otrok, subvencija šolske prehrane in štipendije). V letošnjem predlogu proračuna je tudi novost, in sicer podpora obnovi fasad hiš občanov v strogem centru mesta. Na področju komunalne in cestne infrastrukture v Rušah predvidevajo okrog 1,3 mio evrov za redna in investicijska vzdrževanja ter nove investicije. Tudi za obnovo mostu na Lobnici. Večja dela so predvidena v Cvetlični, Košeninovi, Mirni ulici, tudi za asfaltiranje cest ob sofinanciranju občanov (Kopališka ulica v Rušah, odcep Črešnar – Smolnik, cesta Rob – Log).

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X