728×90 – glava
728×90 – glava
Saniran plaz na lokalni cesti SPODNJI DUPLEK-DUPLEŠKI VRH-VINCE

Saniran plaz na lokalni cesti SPODNJI DUPLEK-DUPLEŠKI VRH-VINCE

Zemeljski plazovi nas v zadnjih desetletjih pogosto opominjajo, da je tako imenovana neživa narava še kako “živa” in se hitri premiki zemeljskih gmot dogajajo tudi v našem času in v našem okolju, bodisi kot sestavni del nenehnega naravnega dogajanja, bodisi prepogosto tudi zaradi naravnih ujm, ki nas prizadenejo vedno pogosteje.

V spomladanskih mesecih in v začetku poletja so tudi občino Duplek ponovno zajele obilne poplave, ki so imele za posledico sprožitev več zemeljskih plazov po celotni občini. Eden takih je prizadel tudi občinsko lokalno cesto SP. DUPLEK – DUPLEŠKI VRH – VINCE, v Vincah pri domačiji Weingerl. Občina Duplek je nato na osnovi pripravljene projektne dokumentacije za sanacijo plazu in cestišča ter uvrstitve predmetne sanacije plazu v proračun občine ob sprejemu rebalansa proračuna pristopila k izvedbi potrebnih sanacijskih del. Izbrani izvajalec iz Maribora je pogodbena dela izvedel v predvidenem roku tako, da so lahko cesto v polnem profilu predali v promet že sredi meseca oktobra.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X