728×90 – glava
728×90 – glava
Kaj predvidevata prihodnja občinska proračuna v občini Sveta Ana

Kaj predvidevata prihodnja občinska proračuna v občini Sveta Ana

Na Sveti Ani so tamkajšnji svetniki na seji pretekli teden v prvem branju potrdili predloga občinskih proračunov za leti 2017 in 2018.

Ob dokumenta sta zdaj v javni obravnavi, nato bodo v občinski upravi pripravili dopolnjen predlog proračunov in ju v drugem branju potrjevali na naslednji redni seji, ki bo predvidoma 14. decembra.

Prihodki v letu 2017 so ocenjeni na 3 milijone 250 tisoč €, proračun pa je investicijsko naravnan, saj je kar 51 % sredstev namenjenih za naložbe. Med večjimi investicijami velja izpostaviti nadaljevanje 2. faze projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, modernizacijo občinskih cest: Ledinek -Rehar, Kremberk – Kolman, Zg. Ščavnica – Ajhmajer in Kremberk – Zalokar, ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti, ureditev pločnika na relaciji Sveta Ana – Zg. Ščavnica in ureditev ulice v naselju Krivi Vrh.

Občina se je prijavila na javni razpis za sofinaciranje čezmejnih projektov – Interreg, in sicer: Slovenija- Avstrija, Slovenija – Madžarska in Slovenija – Hrvaška. Zadnji projekt je potrjen in se nanaša na ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe. Skupna vrednost projektov je nekaj več kot 450 tisoč evrov.
V letu 2017 občina načrtuje nakup štirih stanovanj v večstanovanjski stavbi na Krivem Vrhu v višini 250 tisoč evrov. . Nakup bo potekal v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS. Za zazidalno območje Lokavec bodo izvedli projekt izgradnje komunalne opreme.

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok je za dozidavo vrtca na Sveti Ani načrtovanih 150.000 evrov. Zaradi povečanja števila predšolskih otrok je potrebno dograditi obstoječi vrtec z dvema oddelkoma s spremljajočimi prostori in povezovalnim hodnikom.
Kot vsa leta doslej, bo občina  občanom sofinancirala izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. Delež sofinanciranja znaša  do višine 49 % investicije (brez gradbenih del in davka na dodano vrednost).

Predlog proračuna občine Sveta Ana za leto 2018 pa predvideva prihodke v višini 2.749 tisoč evrov. Tudi v tem primeru gre kar 54 % proračuna za investicije. V letu 2018 načrtujejo tretjo fazo projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda. V sklopu modernizacije občinskih cest so zajeti cestni odseki: Zg. Ročica-Rožengrunt, Lokavec – Rožengrunt, Žice – Sp. Ročica, Sveta Ana- Ruhitel-Kocbek, Zg. Ščavnica – Irgolič. V letu 2018 bodo nadaljevali s čezmejnimi projekti in naj bi pridobili skupno 56 tisoč evrov evropskih sredstev. Občina bo še zmeraj občanom sofinancirala izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.
Načrtujejo nakup štirih stanovanj v višini 229.550 €. Nadaljevali bodo z izgradnjo oz. dozidavo vrtca na Sveti Ani v višini 219.295 €. Za investicijsko vzdrževanje osnovne šole predvidevajo 4.000,00 €. V obeh letih je za ureditev športno rekreacijskega centra namenjenih 50 tisoč evrov.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X