728×90 – glava
728×90 – glava
Na Sveti Ani bodo za investicije namenili polovico proračunskih sredstev

Na Sveti Ani bodo za investicije namenili polovico proračunskih sredstev

Predvidoma 14. decembra bo na Sveti Ani naslednja redna seja občinskega sveta, na kateri bodo tudi v drugo potrjevali občinska proračuna za leti 2017 in 2018.

Proračunsko luknjo, ki bo nastala prihodnje leto, bodo pokrili s kratkoročnim likvidnostnim zadolževanjem v višini 220 tisoč evrov. Sicer pa bodo v anovski občini približno polovico sredstev namenili za investicije. Za prihodnjo leto velja izpostaviti nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo za središče Svete Ane, modernizacijo občinskih cest – Ledinek -Rehar, Kremberk – Kolman, Zg. Ščavnica – Ajhmajer in Kremberk – Zalokar, ureditev hodnika za pešce in križišča na regionalni cesti, ureditev pločnika na relaciji Sveta Ana – Zg. Ščavnica in ureditev ulice v naselju Krivi Vrh. Občina se je prijavila na javni razpis za sofinaciranje čezmejnih projektov – Interreg, in sicer: Slovenija- Avstrija, Slovenija – Madžarska in Slovenija – Hrvaška. Zadnji projekt je potrjen in se nanaša na ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe. Skupna vrednost projektov je nekaj več kot 450 tisoč evrov. Ob tem na Sveti Ani predvidevajo dozidavo vrtca z dvema oddelkoma s spremljajočimi prostori in povezovalnim hodnikom, nameravajo pa urediti še športno-rekreacijski center.

Foto: splet

 

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X