Na Ptuju to sredo javna razprava na temo ceslostne prometne strategije

Na Ptuju to sredo javna razprava na temo ceslostne prometne strategije

Mestna občina Ptuj je že v lanskem letu pristopila k pripravi celostne prometne strategije.

Gre za strateški dokument, ki bo tudi osnova za kandidiranje na razpisih s področja trajnostne mobilnosti. Sicer pa s tem dokumentom občina oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa in mirujočega prometa. S pomočjo strategije želi občina vzpostaviti trajnostni prometni sistem. Pripravo strategije vodi ožja delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki občine in zunanjih ustanov. Prek anket in javnih razprav je v pripravo strategije vključena tudi splošna javnost. In ena izmed javnih razprav in delavnic v povezavi z oblikovanjem prometne strategije bo potekala to sredo, 18. januarja od 14. ure dalje v poročni dvorani Mestne občine Ptuj. V okviru javne razprave bodo predstavili rezultate opravljenih anket in samoocene, ki je bila opravljena s strani ključnih deležnikov v občini. Sledila bo delavnica, na kateri bodo z udeleženci na interaktiven način vrednotili določene referenčne in izpostavljene prometne težave, vrednote in možne scenarije razvoja, ki bodo podlaga za oblikovanje vizije in razvoja na področju prometa v prihodnje.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

X