728×90 – glava
728×90 – glava
Aktualno iz občine Rače – Fram

Aktualno iz občine Rače – Fram

Ena izmed letošnjih večjih investicij v občini Rače – Fram na komunalnem področju je izgradnja primarnega kolektorja za odpadne vode v naselju Morje.

Predvidoma letos bo zaključena tudi izgradnja primarnega povezovalnega kolektorja za odpadne vode na trasi Morje – Fram – Rače. Investicija bo omogočila dodatnim 150 stanovanjskim objektom priklop na javno fekalno kanalizacijsko omrežje in posledično čiščenje odpadnih voda na čistilni napravi v Račah. Za investicije na področju vodooskrbe pa je v občinskem proračunu za leto 2017 predvidenih 260 tisoč evrov. Sredstva so, v sklopu izvedbe energetske in druge komunalne infrastrukture, namenjena zamenjavi preostalih dveh krakov salonitnih vodovodnih cevi v Račah (v Kolodvorski ulici ter na delu Ljubljanske ceste) ter novogradnji transportnega cevovoda od izvira Eberl do vodohrana v Framu. Na področju ekologije se bodo v občini Rače – Fram ukvarjali s čiščenjem in urejanjem okolja. Kot vsa leta doslej, bo tudi letos (predvidoma aprila) organizirana sobotna čistilna akcija, katere pomen je (ob pobiranju in odstranjevanju raznih odpadkov z javnih površin na območju občine) predvsem ozaveščanje občanov. V aprilu in maju bodo obnovili talno in po potrebi vertikalno prometno signalizacijo, zlasti v okolici šol, vrtcev in drugih javnih zavodov na območju občine.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X