728×90 – glava
728×90 – glava
V sredo seji občinskih svetov na Sveti Ani in v Cerkvenjaku

V sredo seji občinskih svetov na Sveti Ani in v Cerkvenjaku

V sredo, 12. aprila se bodo na rednih sejah zbrali občinski svetniki v občinah Sveta Ana in Cerkvenjak.

Anovski občinski svet bo najprej pregledal varnostno situacijo v občini v lanskem letu, nato pa potrjeval odlok o urejanju naselij ter zaključni račun za leto 2016. Pomembni točki bosta tudi rebalans letošnjega občinskega proračuna potrjevanje investicijske dokumentacije za dozidavo vrtca na Sveti Ani. V zaključnem delu seje bodo svetniki določili še ceno pomoči družini na domu, potrjevali bodo letni program sofinanciranja športa in sejo zaključili s pobudami in vprašanji. Tudi občinski svetniki v Cerkvenjaku bodo sprejemali zaključni račun lanskega proračuna, govorili bodo o sofinanciranju društev na področju ljubiteljske kulture ter nekoliko dopolnili odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Cerkvenjak. Poleg tega bodo določali ceno storitve pomoč družini na domu, seznanili se bodo s poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor ter pregledali varnostno situacijo v občini.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X