728×90 – glava
728×90 – glava
Seja občinskega sveta v Staršah

Seja občinskega sveta v Staršah

V občini Starše bodo to sredo (21. junija) na 17. redni seji zasedali tamkajšnji občinski svetniki.

Na dnevnem redu bodo imeli potrjevanje dokumenta identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo dela pritličja objekta Zdravstvenega doma Maribor, letno poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada za leto 2016 in poslovno finančni načrt za letošnje leto. V nadaljevanju seje bodo obravnavali odlok o občinskih cestah, razpravljali pa bodo še o organizaciji in izvajanju predšolske vzgoje v OŠ Starše v prihajajočem šolskem letu. Ob tem dodajmo, da je Računsko sodišče o pravilnosti dela poslovanja Občine Starše v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi pri pripravi in izvrševanju proračuna, zaključnega računa proračuna, delovni uspešnosti in dodatkih k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javnih naročilih, zadolževanju in drugih področjih poslovanja. Mnenje s pridržkom je občina prejela, ker proračuna in dveh rebalansov ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji, zaključni račun proračuna občine ne vsebuje načrta razvojnih programov. Računsko sodišče prav tako ugotavlja, da občina v odloku o proračunu za leto 2015 ni določila obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine. Računsko sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

X