728×90 – glava
728×90 – glava
Tudi v osrednjih Slovenskih goricah prevladuje lisasta pasma goveda

Tudi v osrednjih Slovenskih goricah prevladuje lisasta pasma goveda

Govedoreja je v Sloveniji najpomembnejša kmetijska dejavnost, saj dajeta kmetovalcem največ prihodka prireja mleka in mesa.

Slovenska govedoreja temelji na dveh kombiniranih pasmah, na lisasti in rjavi, ter na izrazito mlečni črno-beli pasmi, katere stalež se v zadnjih letih močno povečuje. V pasemski strukturi prevladuje lisasta pasma, te je v Podravju kar 60 odstotkov, stalež živali je stabilen, prav tako pa imamo v Podravju dobro strukturo črede, povprečno je to več kot 21 krav na kmetijo. Prav to so razlogi, da je leta 2013 na Ptuju, kjer v okviru tamkajšnjega kmetijsko gozdarskega zavoda deluje tudi osemenjevalni center za lisasto pasmo, in v Lenartu potekal kongres Evropske zveze rejcev govedi lisaste pasme z državno razstavo te pasme govedi. Nas je zanimalo, koliko je ta pasma razširjena v osrednjih Slovenskih goricah. Govori vodja Kmetijsko svetovalne službe Lenart Franci Ornik:

POSNETEK: FRANCI ORNIK

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X