728×90 – glava
728×90 – glava
Medobčinsko redarstvo Maribor pogosto prisotno tudi v Lenartu

Medobčinsko redarstvo Maribor pogosto prisotno tudi v Lenartu

Občinski redarji in redarke Medobčinskega redarstva Maribor v skladu s predpisi in na podlagi programov varnosti občin ustanoviteljic skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red.

V sklopu svojega dela tako nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih, varujejo ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, varujejo javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, skrbijo za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, vzdržujejo javni red in mir, vodijo prekrškovni postopek v skladu z zakonom ter opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami, s katerimi prekrške tudi slikovno dokumentirajo. V občinah ustanoviteljicah je Medobčinska redarska služba prisotna glede na odstotek sofinanciranja, največji delež njihovega dela se nanaša na Mestno občino Maribor, to je 88 odstotkov, preostalih 12 odstotkov je razdeljenih na ostalih 17 občin soustanoviteljic. Vodja Medobčinskega redarstva Maribor Igor Rep nam je povedal, da so njihove naloge, ki jih morajo v danem trenutku opraviti v določeni občini, odvisne od usmeritev, ki jih dobijo redarji ob začetku dela, imajo pa tudi prednostne točke.

POSNETEK: IGOR REP

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X