728×90 – glava
728×90 – glava
Gradnja kanalizacije v Staršah

Gradnja kanalizacije v Staršah

Občina Starše je septembra letos zaključila z gradnjo kanalizacijskega omrežja.

Od leta 2001, ko so začeli z gradnjo omrežja v naselju Zlatoličje, so zgradili 39,3 km omrežja in 29 črpališč. Čeprav je bila prvotno načrtovana izgradnja lastne čistilne naprave, se je po vključitvi v projekt »Zaščita podtalnice Dravskega in Ptujskega polja« izkazalo, da je gospodarnejša in okoljsko boljša priključitev na centralno čistilno napravo na Ptuju. Do sedaj so v Staršah za gradnjo kanalizacijskega omrežja porabili 7 milijonov 370 tisoč evrov in za rekonstrukcijo ter za dograditev Centralne čistilne naprave Ptuj 872 tisoč 400 evrov. Pri tem so pridobili 3 milijone 548 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev. Za izvedbo hišnih kanalizacijskih priključkov pa je Občina Starše porabila milijon 270 tisoč evrov. Ti podatki sicer še niso dokončni, saj je do sedaj priključenih 1.211 uporabnikov, kar predstavlja 85 % vseh gospodinjstev in ostalih uporabnikov. Občina Starše je tako ena od redkih lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki je vsa svoja naselja opremila s kanalizacijskim omrežjem in tako v celoti izpolnila veljavni Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda . Nekoliko pa še zaostajajo s stopnjo priključenih uporabnikov, saj je po omenjenem programu ciljna vrednost 95-odstotna. Da bi čim prej dosegli tudi ta pogoj, Občina Starše občanom še do konca tega leta omogoča sklenitev pogodbe za priključitev na kanalizacijsko omrežje s plačilom na 12 obrokov po 94 evrov.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X