728×90 – glava
728×90 – glava
Civilna iniciativa »Proti kompostarni« in župan Šentilja bosta zahtevala odvzem okoljevarstvenega dovoljenja

Civilna iniciativa »Proti kompostarni« in župan Šentilja bosta zahtevala odvzem okoljevarstvenega dovoljenja

Civilna iniciativa »Proti kompostarni« iz Ceršaka je prejšnji teden vodstvu občine Šentilj; županu Štefanu Žvabu, podžupanu Vladu Maherju in direktorici občinske uprave Bogdani Pribevski predstavila svoje zahteve in podpise že več kot 700 krajanov Ceršaka za zaprtje kompostarne ter za zagotovitev normalnih življenjskih pogojev za krajane Ceršaka.

Župan je ob tem seznanil Civilno iniciativo z aktivnostmi, ki jih vodi občina. Občina je, kot je dejal, lastnika kompostarne že večkrat pozvala, da zagotovi ustrezno delovanje kompostarne, ki ne bo tako močno obremenjevalo okolja in krajanov. Nazadnje je občinska uprava letos februarja od štirih pristojnih inšpekcij zahtevala, da opravijo pregled delovanja kompostarne in ugotovijo skladnost delovanja z okoljskimi predpisi. Prav tako je Nacionalni inštitut za zdravje zaprosila, da opravi pregled vpliva delovanja kompostarne na pogoje življenja krajanov v Ceršaku. Civilna iniciativa je navedla, da po 13 letih prizadevanj za urejeno delovanje kompostarne niso uspeli doseči, da kompostarna ne bi neugodno vplivala na okolje v Ceršaku in širše. Lastnik – kot pravijo – kljub obljubam in stalnim zahtevam, vsa ta leta tega ni zagotovil. Razmere ob kompostarni so nevzdržne, onesnažen zrak, neprijeten vonj in prisotnost muh onemogočajo krajanom normalno bivanje na prostem. Kompostarna v Ceršaku je največja v Sloveniji, saj predela letno 36 tisoč ton komposta, kar je tretjino vsega komposta v Sloveniji, kar priča o izredni velikosti kompostarne in s tem velikem vplivu na okolje v majhnem kraju Ceršak in širše. Civilna iniciativa »Proti kompostarni« iz Ceršaka zahteva, da se končno opravi presoja vpliva na okolje, ki nikoli ni bila opravljena. Zahteva, da se občinski akti prilagodijo tako, da bo za vsako dejavnost, ki bremeni okolje v občini potrebno dvotretjinsko soglasje občinskega sveta, kar je že praksa v nekaterih občinah. Civilna iniciativa bo nadaljevala z zbiranjem podpisov, in to po vsej občini.Zahtevam v peticiji so svoj podpis dali tudi vsi prisotni iz vodstva občine. Vodstvo občine in civilna iniciativa sta se strinjala, da bo pri državi oz. pristojnem ministrstvu potrebno doseči, da se preverijo vsa okoljska dovoljenja, ki jih je kompostarna pridobila in ustrezno ukrepa z odvzemom, saj je očitno, da kompostarna preko vsake mere obremenjuje okolje in prebivalce v Ceršaku. V ta namen bodo naslednji mesec sklicali izredno sejo občinskega sveta, na katero bodo povabili tudi pristojne državne institucije in oblikovali skupne zahteve do pristojnih državnih institucij glede kompostarne, da zagotovijo normalno življenje za krajane Ceršaka.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X