728×90 – glava
728×90 – glava
V Staršah si prizadevajo za obnovo ceste skozi Brunšvik

V Staršah si prizadevajo za obnovo ceste skozi Brunšvik

Občina Starše si že nekaj časa prizadeva za obnovo ceste skozi Brunšvik.

Na to temo je konec lanskega leta potekal sestanek na Direkciji za infrastrukturo, kjer so predstavniki občine pojasnili, da so že sklenili predpogodbe za odkup potrebnih zemljišč z večino lastnikov, ta zemljišča pa bo nato občina brezplačno prenesla na državo. Prav tako je občina Starše v letošnjem proračunu že zagotovila svoj delež sredstev za omenjeno investicijo, direkcija pa bo poskrbela za parcelacijski načrt, sofinancerski sporazum, razpis za izbor izvajalca del in za zagotovitev potrebnih sredstev za pričetek rekonstrukcije sicer zelo dotrajane ceste skozi naselje Brunšvik. Trenutno direkcija izvaja parcelacijski načrt tako, da lahko občani v kratkem pričakujejo terenske izmere, prav tako pripravlja sofinancerski sporazum. Občini Starše je bilo s strani občanov, od skupno 66 predpogodb, vrnjenih podpisanih 59 predpogodb, 7 občanov pa predpogodb še ni podpisalo. Direkcija za infrastrukturo je Občino Starše v dopisu, prejetem 3. januarja, obvestila, da posredovane predpogodbe niso skladne z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in da bo direkcija sama pričela s postopki za pridobivanje zemljišč, kar pa lahko podaljša čas do pričetka izgradnje.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X