728×90 – glava
728×90 – glava
O načrtovanih cestnih investicijah v Mestni občini Maribor

O načrtovanih cestnih investicijah v Mestni občini Maribor

Mestna občina Maribor ima v proračunu rezervirana tudi sredstva za obnovo oziroma dograditev cestne infrastrukture.

Za novogradnje cest, kolesarskih povezav, pešpoti in investicijsko vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture je po rebalansu proračuna na voljo 810 tisoč evrov. Okoli 150 tisoč evrov namenjajo za ureditev krajših cestnih odsekov na Streliški, ureditev pločnika nasproti osnovne šole  Ludvika Pliberška in za ureditev krajšega odseka ceste na Žavcarja. Predvidevajo tudi rekonstrukcijo ceste v Trčovi z enostransko ureditvijo pločnika in odvodnjavanja meteorne vode, s čimer bi povečali varnost vseh udeležencev v prometu. V veljavnem proračunu je vrednost projekta 220.000 evrov, s spremembo proračuna pa se zviša na 660.000 evrov. Omenimo še 870 tisoč evrov, ki jih v Mariboru namenjajo sanaciji Malečniškega mostu, katerega konstrukcija hitro propada. Poleg tega bodo v letošnjem letu proračunska sredstva vlagali še v urejanje propustov in opornih zidov, velik finančni zalogaj, ki bo sofinanciran z državnimi sredstvi, pa predstavlja ureditev Lackove ceste.

Fotografija je simbolična

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X