728×90 – glava
728×90 – glava
Prihodnji teden se bodo na seji zbrali svetniki v občini Kungota

Prihodnji teden se bodo na seji zbrali svetniki v občini Kungota

Prihodnjo sredo 28. marca se bodo na 19. redni seji zbrali svetniki v Občini Kungota.

Župan Igor Stropnik je pripravil obsežen dnevni red, na katerega je uvrstil kar 17 točk. Če izpostavimo le tiste, ki izstopajo: pregledali bodo zaključni račun občine za lani, v prvem branju bodo imeli občinski statut in poslovnik občinskega sveta. Obravnavali bodo odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest, na mizi bodo imeli tudi odlok o podelitvi koncesije za opravljanje prej omenjene službe. Nekaj sprememb bodo vnesli v občinski lokacijski načrt, in sicer za območje Gradiške III. Dopolnjevali bodo še dva odloka, in sicer o kategorizaciji občinskih cest in pa o ustanovitvi Javnega zavoda zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor. Nekaj sprememb se obeta tudi v načrtu razvojnih programov Občine Kungota za leto 2017, pregledali pa bodo še pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture. Ob koncu seje bodo občinski svetniki še dajali soglasje k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu in prisluhnili poročilu Centra za socialno delo Pesnica za preteklo leto.

Foto: splet

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X