728×90 – glava
728×90 – glava
Po praznikih se bodo na redni seji sestali lenarški občinski svetniki

Po praznikih se bodo na redni seji sestali lenarški občinski svetniki

Prihodnji teden se bo na 19. redni seji sestal občinski svet v Lenartu.

Župan Janez Kramberger je na dnevni red uvrstil kar 18 točk dnevnega reda. V uvodnih točkah bodo potrdili sklepe s prejšnje seje, potrdili dnevni red, župan bo podal svoje poročilo, svetniki pa pobude in vprašanja. Nadaljevali bodo s pregledom letnega poročila nadzornega odbora in zaključnega računa za lansko leto. Svetniki bodo imeli na seji v drugi obravnavi odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, v drugi obravnavi bo tudi odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, imenovali bodo predstavnike občine v Svet zavoda Osnovne šole Lenart in podali soglasje k ceni socalno-varstvene storitve Pomoč družini na domu. Še kar nekaj zadev bodo pregledali, če omenimo še nekatere izstopajoče: potrditev investicijske dokumentacije za lokalni namakalni sistem Selce, pregled varnostne situacije na občmočju občine Lenart v lanskem letu, poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva za lani ter potrjevanje cene za oskrbo s pitno vodo.

Foto: Radio Slovenske gorice

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X