728×90 – glava
728×90 – glava
V tem tednu seji občinskih svetov v Cerkvenjaku in Jurovskem Dolu

V tem tednu seji občinskih svetov v Cerkvenjaku in Jurovskem Dolu

V tem tednu se bodo na rednih sejah sestali občinski svetniki v Cerkvenjaku in Jurovskem Dolu.

Na sredini seji se bo cerkvenjaški občinski svet najprej seznanil s poročilom nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna za leto 2017, nato bo omenjeni zaključni račun tudi potrjeval, sledilo pa bo sprejemanje odloka o rebalansu letošnjega občinskega proračuna. V nadaljevanju seje se bodo svetniki seznanili še z lanskim poročilom medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, pregledali bodo varnostno situacijo na območju občine in letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2017. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah pa bo zasedal v četrtek. Najprej bo pregledal lanskoletno varnostno situacijo v občini, nato bosta v drugi obravnavi statut občine in poslovnik občinskega sveta. Po pobudah in vprašanjih bodo svetniki določili ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, imenovali občinsko volilno komisijo in potrjevali sklep o podelitvi občinskih priznanj.

Foto: Radio Slovenske gorice

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X