728×90 – glava
728×90 – glava
Jutri seji občinskih svetov v Benediktu in na Sv. Ani

Jutri seji občinskih svetov v Benediktu in na Sv. Ani

Jutri, v sredo (11. aprila) bosta v občinah Benedikt in Sveta Ana redni seji tamkajšnjih občinskih svetov.

V Benediktu bodo v drugih obravnavah statut Občine in poslovnik občinskega sveta, prav tako odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana. Svetniki bodo potrjevali tudi zaključni račun lanskega proračuna, imenovali občinsko volilno komisijo in sklep o izdaji soglasja h kritju ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki za benediški vrtec v letu 2017. V zaključnem delu seje se bodo seznanili z lansko varnostno situacijo v občini ter s poročilom o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in poročilom inventurne komisije. Tudi občinski svetniki na Sveti Ani bodo pregledali varnostno situacijo v občini, potrjevali zaključni račun, na dnevnem redu pa bodo imeli še odlok o načinu opravljanja oskrbe s pitno vodo, ki bo v prvi obravnavi. Podajali bodo tudi soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, dopolnjevali sklep o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške vežice ter sprejemali program kulture občine Sveta Ana za obdobje 2018–2021.

Foto: Radio Slovenske gorice

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X