728×90 – glava
728×90 – glava
V Drbetincih in Vitomarcih se bodo končno priklopili na vodovodni sistem-zgrajen že leta 1997

V Drbetincih in Vitomarcih se bodo končno priklopili na vodovodni sistem-zgrajen že leta 1997

Županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah Darja Vudler je z izvajalcem (Komunalno podjetje Ptuj) v začetku meseca podpisala pogodbo za izvedbo prevezave obstoječih vodovodnih priključkov v naselju Drbetinci in v Vitomarcih.

Pogodbena vrednost teh del znaša nekaj manj kot 69 tisoč evrov. Naj spomnimo – gre za prevezavo vodovodnih priključkov na nov vodovodni sistem, ki je bil zgrajen že leta 1997, nanj pa hišni priključki niso bili nikoli prevezani, razen nekaj hiš, ki so na lastne stroške v celoti pokrili investicijo prevezave. Občina Sv. Andraž v Slov. goricah je v letu 2016 prejela mnenje Ministrstva za okolje in prostor, ki je podalo jasen odgovor, da v primeru, da je stari vodovod že bil del občinskega omrežja, to pomeni, da so uporabniki že bili priključeni na občinsko omrežje in v primeru zamenjave dotrajanih vodovodnih cevi z novimi ne gre za priključitev objektov na novo na vodovodno omrežje, uporabniki pa niso dolžni plačati komunalnega prispevka. Govori županja Vudlerjeva:

POSNETEK: DARJA VUDLER

Županja Darja Vudler je večkrat poudarila, da je bilo vzdrževanje dveh vodovodov v teh letih neekonomično, saj je imela občina dvojne stroške z vzdrževanjem vodovodnega omrežja. Prav tako za to omrežje ni urejen kataster in se ne ve natančno kjer poteka. Veliko hišnih priključkov na tej trasi ima težave s prenizkim tlakom. Kot so navedli na občini si morajo občani ob prevezavi hišnih priključkov na svoje stroške urediti zunanji tipski vodomerni jašek, v kolikor ga še nimajo in izkope do hišnega priključka. Glavni strošek – del do vodomernega jaška pa pokrije investitor Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

Foto: Radio Slovenske gorice

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X