728×90 – glava
V Slovenskih goricah vedno več zanimanja za dopolnilne dejavnosti na kmetijah

V Slovenskih goricah vedno več zanimanja za dopolnilne dejavnosti na kmetijah

V zadnjih letih se zanimanje za dopolnilne dejavnosti na kmetijah povečuje. Po definiciji je dopolnilna dejavnost na kmetiji dejavnost, ki omogoča nosilcu – fizični osebi boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči na kmetiji ter s tem pridobivanje dodatnega dohodka in ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijah. Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, mora imeti v lasti najmanj en hektar ali v zakupu najmanj pet hektarjev primerljivih površin, razen v primeru predelave medu in čebeljih izdelkov. Če opravlja predelavo ali se ukvarja s turizmom na kmetiji, mora zagotavljati tudi določen delež lastnih surovin. Vsi zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, so zavezanci za plačilo davka od dohodkov iz dejavnosti. Pri dopolnilni dejavnosti na kmetiji se namreč kmet sam odloči, ali bo za svojo dejavnost vodil knjige ali bo obdavčen po normiranih stroških. Kmetom, ki so obdavčeni po normiranih stroških, se prizna 70 % pavšalnih stroškov, ostalih 30 % prihodkov je obdavčenih po dohodninski lestvici. Nas je zanimalo, koliko kmetij ima na območju Upravne enote Lenart registrirano dopolnilno dejavnost. O tem Cvetka Bogdan, svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti s Kmetijsko-svetovalne službe Lenart:

 

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

X