728×90 – glava
728×90 – glava
Kako napreduje projekt obrtno-poslovne cone v Zlatoličju?

Kako napreduje projekt obrtno-poslovne cone v Zlatoličju?

Danes, v četrtek, se bodo člani občinskega sveta Občine Starše sestali na 24. redni seji. Najprej bodo potrjevali odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, nato se bodo seznanili z letnim poročilom Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. V nadaljevanju seje bodo svetniki odločali o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, potrjevali pa bodo tudi rebalans letošnjega občinskega proračuna. Med pomembnejšimi točkami seje velja omeniti še organizacijo in izvajanje predšolske vzgoje v Osnovni šoli Starše ter stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno-obrtno cono Zlatoličje. O tem župan Bojan Kirbiš:

 

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X