728×90 – glava
728×90 – glava
V občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v prvem branju potrdili proračun za prihodnje leto

V občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v prvem branju potrdili proračun za prihodnje leto

Občinski svet v Jurovskem Dolu je pretekli četrtek zasedal na 27. redni seji in med drugim v prvem branju potrdil predlog proračuna za leto 2019.

Načrtovani prihodki za prihodnje leto so v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom višji in so načrtovani v višini 2 milijona 223 tisoč evrov. Obenem načrtujejo rahlo znižanje odhodkov, in sicer na 2 milijona 284 tisoč evrov. Večji del investicij v prihodnjem letu predstavljajo projekti v cestno infrastrukturo in komunalno opremljanje zemljišč. Poleg tekočega vzdrževanja občinskega cestnega omrežja in ureditve prometne varnosti v centru Jurovskega Dola, načrtujejo še preplastitev treh javnih poti: Zg. Partinje – Široko, Malna – Plodršnica in Zg. Partinje – Najdenik. Na podlagi Strategije lokalnega razvoja LAS OVTAR Slov. goric bo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v okviru projekta Medgeneracijski center uredila telovadnico na prostem z rekreacijsko potjo, razsvetljavo in parkiriščem. V teku je tudi projekt Oživitev trškega jedra, s katerim bo popestreno dogajanje v središču občine. Predlog proračuna je sedaj v javni razpravi, rok za sprejem predlogov in pripomb občanov ter zainteresirane javnosti je do 04. novembra letos.

Foto: Radio Slovenske gorice

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X