728×90 – glava
728×90 – glava
Zatiranje ambrozije obvezni ukrep lastnikov zemljišč

Zatiranje ambrozije obvezni ukrep lastnikov zemljišč

V Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč opozarjajo na obvezno zatiranje ambrozije.

Pelinolistna ambrozija in druge sorodne neofitne vrste spadajo med škodljive rastline, ki predstavljajo probleme za kmetijstvo in zdravje ljudi. Ta rastlina zaradi svoje razširjenosti povzroča težave in dodatne stroške v kmetijstvu – večja gospodarska škoda z občutnim zmanjšanjem pridelka nastaja zlasti v ekološki pridelavi, kjer kemično zatiranje ni mogoče. Zaradi inhalacijskih alergij oziroma senenih nahodov imajo preglavice z njo tudi občutljivi ljudje. Ambrozija je razširjena skoraj po vsej državi, največ je je moč najti ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah. Od tam se širi tudi na kmetijska zemljišča. Cvetenje se večinoma začne v sredini julija in traja do konca oktobra, vrhunec pa je v avgustu in začetku septembra. O tem, kdaj je pravi čas za zatiranje ambrozije in kako se tega lotimo Cvetka Bunderla s Kmetijsko svetovalne službe Lenart:

POSNETEK: CVETKA BUNDERLA

Foto: Radio Slovenske gorice

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X