728×90 – glava
728×90 – glava
V Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za investicije 1.100.000€

V Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za investicije 1.100.000€

Članica in člani občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah so pretekli četrtek zasedali na 7. redni seji.

V spomin na preminulo svetnico Jožefo Kurnik so sejo začeli z minuto molka, nato pa je občinski svet potrdil elaborat o oblikovanju cen ravnanja z odpadki na območju občin Upravne enote Lenart. Elaborat prinaša nekoliko spremenjene cene zbiranja in odvoza odpadkov, in sicer znaša povišanje za 120-litrske zabojnike 0,78 evrov na mesec, kar pomeni 9,36 evrov na leto. V nadaljevanju seje so občinski svetniki v prvem branju potrdili predlog proračuna za leto 2020. Njegovi prihodki in odhodki znašajo okoli 2 milijona 600 tisoč evrov, kar 42 odstotkov proračuna, ki je zdaj v 15-dnevni javni obravnavi, pa je namenjenega za investicije, največ za projekte v prometno infrastrukturo in komunalo. Župan Peter Škrlec omenja nekatere pomembnejše:

POSNETEK: PETER ŠKRLEC

Poleg omenjenega 85 tisoč evrov namenjajo za projekt Prometne varnosti v Jurovskem Dolu – gre za projekt direkcije za infrastrukturo v vrednosti 600 tisoč evrov. 150 tisoč evrov je rezerviranih za vzdrževanje občinskih cest, 20 tisočakov za vodovodni cevovod Košaki – Počehova in 50 tisoč evrov za zimsko službo. V drugo naj bi občinski proračun potrjevali 19. decembra, ko je v Jurovskem Dolu predvidena naslednja seja občinskega sveta.

Foto: Radio Slovenske gorice

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X