728×90 – glava
728×90 – glava
PO SPREJETEM ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 2019, V LOVRENCU NA POHORJU V REBALANS LETOŠNJEGA PRORAČUNA

PO SPREJETEM ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 2019, V LOVRENCU NA POHORJU V REBALANS LETOŠNJEGA PRORAČUNA

Na seji občinskega sveta občine Lovrenc na Pohorju so sprejeli Zaključni račun občine za leto 2019. Na strani prihodkov so dosegli, skoraj 3 milijone 663 tisoč evrov, kar pomeni 96,9 % doseganje načrtovanih prihodkov. Skupni odhodki so bili realizirani v višini dobrih 3 milijone 517 tisočakov, oziroma 84,6 % načrtovanih odhodkov. Preostala sredstva pa so z rebalansom ustrezno prerazporedili. Med januarjem in marcem v letošnjem letu, do sprejema letošnjega proračuna, je v Lovrencu veljal sklep o začasnem financiranju občine. Na omenjeni seji konec junija pa so sprejeli tudi prvi rebalans letošnjega proračuna. Ta je bil potreben zaradi spremembe virov financiranja investicijskih projektov iz naslova zakona o financiranju občin. V proračunu je načrtovano koriščenje nepovratnih in povratnih sredstev na projektu rekonstrukcije ceste Ruta-Lovrenc_pesek z izgradnjo pločnikov, cestne razsvetljave in meteorne kanalizacije. Investitor je sicer Ministrstovo za Infrastrukturo, soinvestitor občina, trenutno pa so v fazi podpisa izvajalske pogodbe. Spremembe v letošnji proračun pa so vnesli tudi zaradi dviga povprečnine, ki je posledica prizadevanj države za omilitev posledic epidemije COVID-19. Iz tega naslova bo občina prejela dodatnih 125.908 evrov. Višji prihodki iz naslova višje povprečnine in prenos sredstev iz preteklega leta so omogočili načrtovanje sredstev za izvedbo dodatnih dveh projektov rekonstrukcije cest v tekočem letu. Kot so sporočili iz občine Lovrenc na Pohorju gre za rekonstrukcijo Čebelarske poti in Žagarske ceste – Čebelarski dom in projekt rekonstrukcije Cvetlične ulice. Projekt se bo pa izvajal sočasno z rekonstrukcijo državne ceste.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X