728×90 – glava
728×90 – glava
ZADNJA SEJA V STARŠAH PRED IZVOLITVIJO NOVEGA ŽUPANA

ZADNJA SEJA V STARŠAH PRED IZVOLITVIJO NOVEGA ŽUPANA

V četrtek, 17. septembra, so se na 12. redni seji sestali svetniki občine Starše. Po potrditvi zapisnikov so se seznanili z delovanjem svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor in odobrili sofinanciranje ter soglašali z imenovanjem Antona Ekarta za direktorja javnega podjetja Gradnje Starše. Sprejeli so tudi dopolnitve odloka o ustanovitvi družbe Gradnje Starše in se strinjali z dokapitalizacijo. V nadaljevanju seje so svetniki sprejeli rebalans letošnjega proračuna, s katerim so uskladili prihodke in odhodke, zadolževanje pa ni predvideno. Predsednik nadzornega odbora Denis Topolovec je svetnikom predstavil poročila o nadzoru na Občini Starše in v podjetju Gradnje Starše. S spremembo 7. člena sklepa o določitvi cen od zdaj velja, da za čas neprekinjene daljše bolezenske odsotnosti otroka v trajanju najmanj 10 delovnih dni, se na osnovi vloge staršev, ob predložitvi zdravniškega potrdila, plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša 20 odstotkov njim določenega plačila. Razpravljali so o predlaganih variantah izgradnje POŠ Marjeta in se odločili za varianto 1, ki predvideva rušenje objekta stare šole z ureditvijo obračališča za avtobus pri šoli. Svetniki so na zadnji seji pred izvolitvijo novega župana, odobrili tudi nakup zemljišča za potrebe Športnega društva Trniče.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X